Παραστάσεις

Dark Romance + Edgar Allan Poe - ποίηση Ε.Α.Πόε- κείμενα δρ. Μαρία Αθανασσέκου σκην. Ξανθή Ταβουλαρέα (2019)

https://www.facebook.com/search/top?q=dark%20romance%20-%20edgar%20allan%20poe%20%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%20%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%8C%CF%82

Δυο φωνές Ένας θρύλος, Άννα και Μαρία Καλουτά- Κώστας Παπαπέτρος σκην. Ξανθή Ταβουλαρέα (2018)

https://www.facebook.com/events/184408038832489/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

Μαγεμένη Ψυχή - Ρομαίν Ρολλάν σκην. Ξανθή Ταβουλαρέα (2017)

https://www.facebook.com/%CE%97-%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%AE-%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CE%B7-259151324555088

 

Stand up MAMA Comedy - σκην. Ξανθή Ταβουλαρέα (2017-2019)

https://www.facebook.com/standupmamacomedy

Η ώρα του Διαβόλου- Φερ. Πεσσόα σκην. Ξανθή Ταβουλαρέα (2016)

https://www.facebook.com/%CE%95%CF%85%CE%B1-VS-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82-1735201466703352

Χρωματιστές Γυναίκες -  Β. Ζιώγας σκην. Γ. Αυγερινός (2015)

https://www.facebook.com/%CE%A7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-1578132189112540

Η μοιραία γυναίκα- Αφιέρωμα στην Ημέρα της γυναίκας (2015)